Firma nazwa.pl wdrożyła mechanizm dwuetapowej autoryzacji 2FA