Bez nich Internet nie byłby taki sam - nazwa.pl przyznała coroczne wyróżnienia.