Zysk EBITDA nazwa.pl w 2022 roku wzrósł o 40% i przekroczył 70 mln zł