OŚWIADCZENIE w sprawie listu otwartego

OŚWIADCZENIE w sprawie listu otwartego

Opublikowany

Nazwa.pl sp. z o.o. 22.05.2018r. poinformowała o rezygnacji z oferowania usługi sklepów internetowych, jednocześnie ze zdziwieniem obserwując, jak wiele emocji wzbudziła decyzja biznesowa Spółki. Szczególnie niezrozumiały jest komentarz przedstawicieli części dostawców e-sklepów i innych podmiotów, które mają w ofercie takie usługi.

Trudno zgodzić się z tezą formułowaną przez sygnatariuszy listu o nieporadności biznesowej nazwa.pl. Na co innego wskazują realne dane w postaci wyników Spółki oraz niezależne badania rynku, chociażby opublikowany w dniu wczorajszym tj. 24.05.2018 r. branżowy raport NASK – niezależnego Państwowego Instytutu Badawczego, który jasno wskazuje nazwa.pl jako firmę nr 1 w Polsce. Nazwa.pl zanotowała w ostatnim roku 4,2% wzrost zarejestrowanych domen w stosunku do roku poprzedniego. W przeciwieństwie do sygnatariusza listu, firmy home.pl, która odnotowała spadek w tej samej kategorii na poziomie -27,4% w stosunku do poprzedniego roku, tracąc 178 403 nazw domen. Nazwa.pl koncentruje się na świadczeniu usług o najwyższych standardach jakości oraz bezpieczeństwa, co przekłada się na dynamiczny wzrost udziału w rynku rejestracji domen oraz usług hostingowych. Szczegółowe informacje na temat pozycji nazwa.pl znajdą Państwo w komunikacie z dnia 24.05.2018 r
Nazwa.pl jasno zaznaczyła, że rynek e-commerce będzie stale rósł i się rozwijał. Zwróciła jedynie uwagę na globalne zmiany w strukturze rynku e-commerce i rosnące koszty obsługi e-sklepów oraz cykl życia tego typu usług. Twierdzenie to zostało oparte o analizę rynku oraz niezależne raporty branżowe.
Zmiany związane z wprowadzeniem RODO komunikowane były Klientom Spółki od ponad dwóch miesięcy. Wszyscy Klienci, którzy pozytywnie przeszli audyt zgodności danych z zawartością zadeklarowaną w umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, mogą nadal korzystać z usługi e-sklepu, o czym Spółka także szeroko informowała.
Nazwa.pl chce podkreślić, że zgodnie z art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, należytą staranność w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Spółka stosuje się do zasady podwyższonej staranności, wyznaczając w ten sposób najwyższy standard rynkowy, niespotykany u większości innych firm w swojej branży. Nazwa.pl, realizując usługę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, dokonuje precyzyjnej weryfikacji danych deklarowanych przez Klienta z danymi faktycznymi, dzięki czemu powierzone dane osobowe (np. klientów aptek, pacjentów, uczniów etc.) mają profesjonalną, odpowiednio skonstruowaną ochronę wymaganą prawem, a umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych jest wykonywana, a nie tylko parafowana przez strony i stanowi realne, a nie fikcyjne wypełnienie obowiązków prawnych.
Spółka pragnie zaznaczyć, że branża e-commerce powinna nie tylko koncentrować się na wzroście obrotów, ale również, a może przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Brak zabezpieczeń takich jak np. protokół DNSSEC, który służy zabezpieczeniu domen przed atakami cyberprzestępców, w rozwiązaniach oferowanych przez firmy: home.pl, shoper.pl, idosell.com oraz shoplo.pl, niesie ze sobą istotne ryzyko poniesienia znaczących strat przez ich Klientów . Użytkownikom sklepów internetowych zarejestrowanych u tych dostawców pozostaje mieć nadzieję, że dojrzą oni nareszcie realne zagrożenia, a swoją aktywność skierują na wdrażanie bezpiecznych rozwiązań dla swoich Klientów zanim będzie za późno.
Nazwa.pl jest profesjonalnym podmiotem, który troszczy się przede wszystkim o bezpieczeństwo powierzonych danych i usług świadczonych Klientom. Dowodem na to niech będzie podpisanie przez Spółkę ponad 600 000 domen protokołem DNSSEC -  krok dający Klientom Spółki fundament bezpieczeństwa w sieci Internet. Ponad 90% domen zabezpieczonych w ten sposób jest zarejestrowanych w nazwa.pl, co czyni spółkę niekwestionowanym numerem 1 w Polsce.
Nazwa.pl rekomenduje sygnatariuszom listu większą koncentrację na prowadzeniu własnej działalności, co może przełożyć się na korzyści dla ich Klientów. Nazwa.pl skupia się na jakości oferowanych usług i bezpieczeństwie swoich Klientów, co zapewniło Spółce niekwestionowaną pozycję firmy nr 1 w Polsce.    
                                                                                           

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

OŚWIADCZENIE 25.05.2018r. nazwa.pl sp. z o.o. .pdf

pdf | 228 KB

Pobierz